Kjøp av baneandel ny kunstgressbane

Følg link for info om kjøp av baneandel.

Kjøp av baneandel er frivillig støtte for prosjekt 7'er kunstgressbane Bunes. Det vil bli produsert en oversikt over kjøp av støtte med navn på ett skilt som henges opp ved anlegget. Firma som kjøper 10 andeler eller blir presentert med logo på samme skilt samt med logo på siden her.

Link: https://www.visualfunding.com/crowdfunding/stathelle_og_omegn_il_fotball

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer