Infomøte Prosjekt Bunes

Infomøte 8. mars kl 19:00 på klubbhuset. Presentasjon av planer.

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer