Prosjekt Bunes

SOIL arbeider med planer for å etablere et helårs rulleskianlegg og ny kunstgressbane.

SOIL arbeider med planer for å etablere et helårs rulleskianlegg i tilknytning til anlegget på Bunes og en ombygging av dagens treningsbane på gress til en 7'er Kunstgressbane.
 
Planleggingen pågår fortsatt og vi kommer til å invitere til et informasjonsmøte for alle interesserte i januar 2017. Et evt. vedtak om bygging vil avhenge av stemningen i dette møtet.
 
Selv om endelig avgjørelse ikke er tatt så har vi sendt søknad til Bamble Kommune slik at vi kommer med på innstillingen til anlegg som er spillemiddelberettiget i 2017.

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer