Årsmøte i SOIL Hovedforeningen

Årsmøte i SOIL Hovedforeningen avholdes på Bunes Klubbhus tirsdag 3. mars kl 2000

Årsmøte i SOIL Hovedforeningen avholdes på  Bunes Klubbhus tirsdag 3. mars kl 2000

 

Saksliste:

Godkjenning av fremmøtte representanter

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Behandling av årsberetning 2014

Behandling av revidert regnskap 2014

Behandling av forslag og saker

Fastsette kontingent og øvrige avgifter

Vedta budsjett

Vedta organisasjonsplan

Valg

 

Forslag sendes styrets leder Jan-Petter Hemsborg på epost: jhemsborg@gmail.com med kopi til styrets sekretær Tom Bergkåsa på epost: tom@tbmc.no innen tirsdag 17. februar.

Alle forslag må inneholde forslagstillers navn.

Forslag kan kun fremmes i saker som står på sakslisten.

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer