Årsmøte S.O.I.L Turn

Årsmøte avholdes på Bunes klubbhus den 24.02.2015 Kl. 18:00. Saker man ønsker å ta opp på årsmøte sendes må sendes til styret (anne.ballestad@gmail.com) innen den 15.02.2015

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer