1. klasse og fotball

Oppstart for 1. klassinger (fotball) er hos SOIL om våren dvs rundt påske. Det er ikke noe problem hvis noen ønsker å starte tidligere, men vi er da helt avhengig av at foreldre stiller for å hjelpe til på trening evt kamper hvis det blir aktuelt.

Hvis vi får noen til å hjelpe til vil G/J6 (og evt yngre) få samme treningstid som G/J7 slik at trenere her kan hjelpe til med informasjon. Også sportslig utvalg vil støtte dere.

Alle som har starter i 1. kl nå i høst og som ønsker å begynne på fotballtrening kan sende informasjon om dette til allan.finden@gmail.com/90836770. Også de foreldrene som kan hjelpe til kan si ifra på samme adresse.

Vi kommer til å sende ut informasjon når skolen starter, men fint om dere deler denne informasjonen med aktuelle foreldre.

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer