Skjærgårdshallen - Påsken

Se melding fra Skjærgårdshallen AS

Skjærgårdshallen holder åpent for vanlig trening t.o.m. tirsdag. F.o.m. onsdag holder vi stengt i begge hallene og ber om at dette respekteres 100%. F.o.m. tirsdag 2. april er det igjen åpent for vanlig trening.
 

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer