Fotballforsikring

Se info angående forsikring ved fotballskader.

Alle spillere som er registrert i FIKS, er forsikret så sant forsikringen er betalt. Når da en skade skjer, vil spilleren ved å ta kontakt med Idrettens Helesenter få raskt hjelp. Se http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2010/Idrettens-Helsetelefon-apner-15-mars/ og for skadeskjema. www.fotballforsikring.no

Telemark Fotballkrets har inngått et samarbeid med Versi Helse – et "lokalt" behandlingstilbud med tilholdssted på Skagerak Arena, 5. etg. i Skien. Dette er et samarbeid vi har tro på, og med sitt brede faglige nedslagsfelt, kan vi i fellesskap utvikle fotballen i Telemark.

For den enkelte spiller betyr det i praksis: Ta kontakt med Idrettens Helsetelefon. De vil vanligvis sende henvendelsen videre til Versi Helse, som igjen vil ta kontakt med spilleren. Spilleren slipper å reise til Oslo og kan få behandling og oppfølging her i Telemark. Tilbudet dekkes av forsikringen, se betingelsene www.fotballforsikring.no .

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer