Bruk av Bunes KG

Alle som bruker Bunes KG

må huske på å rydde vekk målene fra banen etter bruk. Det er veldig viktig å holde banen fri for mål og lignende. Banen skal slåddes, skjæres og brøytes.

Det vil bli mye enklere å vedlikeholde banen om alle klarer å følge disse enkle retningslinjene.

- Styret

Kontigentoversikt

 
Treningsavgift Fotball 2019
Husk å betale treningsavgiften.
Ubetalt beløp: 17185
Ubetalt antall: 10
Betalt beløp: 490403
Betalt antall: 307
 

Sponsorer