Stathelle og Omegn IL

Politiattest

Politiattest

I SOIL blir ordningen om politiattest håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder alle trenere, lagledere, personer knyttet til laget på overnattingsturer/cuper og styremedlemmer.

Dette gjøres i samråd med:
Mette Lilleberg
e-post: mette@grenland.no
mobil: 976 97 157

Mette har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014. Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt

Fremgangsmåte innhenting:

  1. Ansvarlig person i SOIL (Mette Lilleberg) har skrivet bekreftelse som last den ned her. Søker fyller inn informasjon og skanner. .
  2. Søker (lagleder/trener) oppretter nettsøknad og legger ved vedlegget med bekreftelsen med denne linken, For info, se https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Mette Lilleberg, Høgenhei 7 A, 3960 Stathelle. såsnart den er mottatt av politiet. SOIL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i SOIL

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift